Saturday, September 20, 2014

Sembahyang selalunya ditakrifkan sebagai perkataan2 dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ada 12 perkara yang terkandung dalam takrif itu yang dipanggil rukun2 sembahyang, dan satu lagi iaitu tertib ketika melaksanakannya menjadikan kesemuanya ada 13 perkaran rukun bagi sembahyang fardu (Bagi sembahyang sunat 12, iaitu berdiri bukan rukun). Namun dalam praktisnya dimasukkan perkara2 sunat di dalammya seperti bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Ketika berdiri, doa iftitah juga sunat.
Setelah selesai disempurnakan kesemuanya maka tertunailah ibadah sembahyang. Namun apakah itu yang dimaksudkan dengan sembahyang, apakah setakat itu tujuan Allah swt mewajibkannya kerana ibadah ini sering disebut sebagai tiang agama, dan agama pula adalah ditakrifkan sebagai jalan hidup atau way of life. Justeru bagaimana hendak membuktikan slogan itu tadi.
Jika setakat itu tadi baru tertunai zat sembahyang sahaja.

Akibatnya: Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah menyebut, katanya Rasulullah saw bersabda,
Segala amal akan datang pada hari qiamat (untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya), antaranya sembahyang datang lalu berkata, ‘Ya Tuhanku akulah sembahyang’; Allah Taala berfirman (kepadanya) ‘Tujuan engkau itu baik, (tetapi engkau sahaja belum cukup)’; dan (selepas itu) datang pula sedekah, puasa, dan amal-amal yang lain, semuanya itu Allah berfirman (kepada tiap-tiap satunya): Tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup’; kemudian datang pula Islam lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang bernama Assalam, dan akulah Islam’; maka Allah Taala berfirman (kepadanya), ‘Tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah jua aku memberi balasan’. (Mustika Hadis Jilid I, 42) 
Yang bermaksud bahawa sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain itu belum cukup untuk menolong pengamalnya mendapat syafaat, kecuali keIslamannya. engkau sahaja belum cukup.
Hadis ini menggambarkan bahawa amalan sembahyang (dan ibadah-ibadah khusus yang lain) semata-mata tidak dapat menolong pengamalnya mendapat syafaat syurga, kecuali Islamnya yang terbina oleh ibadah-ibadah itu. Dengan kata lain Allah swt menegaskan bahawa hanya amalan yang melahirkan Islam yang sempurna sahaja akan diberi ganjaran atau diberi balasan yang sesuai.  

No comments:

Post a Comment